Income

Q1

-$341 million

Q2

-$576 million

Q3

$219 million