Income

Q1
-$341 million
Q2
-$576 million
Q3
$219 million