Revenue

Q1
$842 million
Q2
$335 million
Q3
$1342 million